top of page

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people כל דבר בלה בלה

פיליפינים בחגים

חגיגה של צבעים

 

טיול שיצא בתקופת חגי תשרי ויתרכז באזור איי סבו, בו נגוון

בין בעלי החיים הקטנים והמיוחדים של הפיליפינים לגדולים שיש. 

   תאריכים:   

תאריכים סופיים יפורסמו בקרוב

   פרטים :   

-

   מסלול :   

-
טיסות מת"א 

.

   טיסות :   

טיסות 
-
 

   מחיר:   

-
 

bottom of page